Bộ tiêu chí Sinh viên 5 tốt + Giải thưởng Sao tháng Giêng + Giải thưởng 9/1

Bộ tiêu chí Sinh viên 5 tốt + Giải thưởng Sao tháng Giêng + Giải thưởng 9/1

15/11/2018

1. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
- Bộ tiêu chí : XEM TẠI ĐÂY
- Hồ sơ xét : XEM TẠI ĐÂY
- Hồ sơ bản giấy nộp về Văn phòng Đoàn TN - Hội SV trường ĐH SPKT
- Thời gian nộp hồ sơ:  Tháng 10 hàng năm

2. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Đà Nẵng:
- Bộ tiêu chí và yêu cầu hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY

3. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố:
- Bộ tiêu chí và yêu cầu hồ sơ : XEM TẠI ĐÂY

4. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương:
- Bộ tiêu chí và yêu cầu hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY
5. Giải thưởng Sao tháng Giêng:
- Quy chế giải thưởng + Hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY

6. Giải thưởng 09/01 - Cấp thành phố Đà Nẵng:
  - Quy chế giải thưởng + Hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY

7. Giải thưởng 09/01 - Cấp Trung ương:
  - Quy chế giải thưởng + Hồ sơ: XEM TẠI ĐÂY